Våra kurser

Förbättra din kundservice med våra utbildningar, kurser och föreläsningar.

Inom Kundskapa erbjuder vi såväl öppna utbildningar som mer företagsanpassade kurser för att förbättra din kundservice och skapa en serviceinriktad och kundvänlig organisation. Vi vet att behovet skiljer sig en hel del åt mellan olika företag och organisationer och var i utvecklingsprocessen man befinner sig. 

Vårt huvudmål med alla våra utbildningar eller föreläsningar är att deltagarna skall få mängder med konkreta verktyg med sig, så de faktiskt ändrar sitt beteende efter deltagandet, inte bara ”har det i bakhuvudet”. Hur väl du lyckats med din service, kundservice och bemötande är tveklöst det som avgör hur framgångsrik du och ditt företag eller organisation kommer att vara.

Våra insatser vänder sig till dig som arbetar med service, kunder, kundtjänst, kundservice, kundstöd, callcenter, telecenter, affärer, butiker, administration, support, restauranger, företagssäljare, KAM mm. Dina kunder kan vara interna eller externa, privatpersoner eller företag. Likaså kan du arbeta i privata sektorn eller inom stat, kommun eller landsting.

Vår ambition och tro är att du dessutom kommer ha stor nytta av dina nyvunna kunskaper, lärdomar och insikter i ditt privatliv och i din kontakt med nära och kära och i din vänkrets.

Här visas bara några exempel på utbildningar vi kan erbjuda. Vi kommer gärna ut till ert företag eller organisation och ger företagsanpassade utbildningar och/eller har inspirationsföreläsningar om bland annat nedanstående områden.

Praktiskt kundbemötande

Den här kursen eller föreläsningen är för dig som verkligen vill fokusera på konkreta förändringar av din kundservice. ”How to do it” är ständigt den röda tråden. För handen på hjärtat: Vad är en utbildning värd om du beter dig likadant efter som innan? Hur ofta har vi alla inte varit iväg på utbildningar, som vi förvisso tyckt varit bra, men som en vecka efter aktuellt deltagande inte märkts av i ditt dagliga möte med kunden?

Innehåll praktiskt kundbemötande

 • Vad god kundservice och gott bemötande handlar om
 • Nycklar för service i världsklass
 • Skapa kontakt med kunden
 • Säkerställa kundens frågeställning och minimera risken för missförstånd
 • Informera kunden på ett enkelt och klart sätt
 • Metoder för att säkerställa att ditt budskap når fram
 • Skapa energirika arbetsdagar
 • Quick hits och hands-on övningar

Kundbemötande i världsklass

Ta din kundservice på allvar och till en ny nivå genom att lära dig identifiera vad det är som gör att dina kunder kommer bli ambassadörer för ditt företag och varmt rekommendera er till andra.

På denna utbildning lär du dig bland annat följande

 • Attityder och oskrivna regler
 • Frågetekniker för effektiva samtal
 • Vitaminfraser och mördarfraser
 • Värdelösa diskussioner
 • Betydelsen av ordval och kroppsspråk
 • Vad jag säger och hur jag säger det
 • ”Alla har väl rätt att ha en dålig dag?” Eller …….??

Svåra samtal

Vi råkar alla ut för dem någon gång. De svåra kundsamtalen eller kundmötena. De som suger energin ur oss och där det tycks vara omöjligt att nå fram. Det kan t.ex. vara arga kunder, kunder som hotar eller försöker förminska oss likaväl, som kunder som gråter eller är uppgivna.

Innehåll svåra samtal

 • Vad är ett svårt samtal – egentligen?
 • Verktyg för att hantera svåra samtal
 • Behandla andra som jag vill bli bemött, eller bemöta andra som de vill bli bemötta
 • Hur jag är påverkar andra
 • Genuint lyssnande
 • Feedbacktrappan
 • Hur identifiera vilket bemötande jag skall ha mot vilken kund
 • Man kan inte vara på topp jämt – men det skall inte drabba mig när du inte är det
 • En mänsklig alt/ctrl delete – hur du startat om dig själv

Sälja på inkommande samtal

Många kundservicemedarbetare känner ett obehag inför förväntningar att sälja på inkommande samtal eller att ha säljmål på sig. Enligt vår uppfattning beror detta främst på två saker:

 1. Man associerar försäljning till dålig/negativ försäljning där försäljaren kör över kunden och tänker mer på sitt och företagets bästa istället för på kundens bästa.
 2. Man har aldrig fått någon egentlig utbildning i vad bra försäljning innebär utan tror att man skall förstå det ”av sig själv”. Har man fått utbildning tidigare har man fokuserat för lite på ”the knowing it – doing it gap”.

På våra utbildningar och föreläsningar utgår vi från att det i varje bra affär finns två vinnare: Säljaren och köparen. Finns det bara en vinnare finns det också en förlorare och då skall affären inte genomföras. Framgångsrika företag fokuserar inte på kortsiktiga slumpmässiga framgångar utan de långsiktiga och stabila. Vi säkerställer att deltagarna verkligen skall inse försäljningens positiva effekter för kunden. Dessutom säkerställer vi att deltagarna får de konkreta verktygen som behövs för att verkligen kunna tillgodogöra sig kunskapen praktiskt i sina kundmöten omgående efter utbildningen.

Innehåll sälja på inkommande samtal

 • Bygg upp ditt förtroende hos kunden
 • Behandla olika kunder olika
 • Samtalsstrukturer
 • Identifiera kundens behov
 • Breddningsfraser
 • Presentera din produkt
 • Prispresentationer
 • Avslutstekniker
 • Ditt eget mindsets påverkan på slutresultatet
 • Tre huvudområden för att öka din totala försäljning